• /´kæmfə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Long não

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  C10H16O

  Kỹ thuật chung

  long não
  camphor oil
  dầu long não
  camphor spirit
  cồn long não
  camphor spirit
  rượu long não
  camphor water
  nước long não

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X