• (đổi hướng từ Cantering)
  /'kæntə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người giả dối, người đạo đức giả
  Người hay dùng tiếng lóng nhà nghề; người hay nói lóng
  (thông tục) kẻ ăn mày, kẻ kêu đường

  Ngoại động từ

  Cho chạy nước kiệu nhỏ

  Nội động từ

  Chạy nước kiệu nhỏ

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  lope , race , trot , beggar , bum , drifter , gallop , jog , pace , rack , run , vagabond , whiner

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X