• /kə,pitju'lei∫n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đầu hàng ( (thường) là có điều kiện)
  Thoả ước, thoả ước có mang điều kiện đầu hàng; điều kiện
  Bản kê tóm tắt điểm chính (của một vấn đề)

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X