• /¸rezig´neiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự từ chức, sự xin thôi việc; đơn xin từ chức, đơn xin thôi việc, sự buông xuôi
  to send in one's resignation
  gởi đơn xin từ chức
  to give in one's resignation
  nộp đơn xin thôi việc
  Sự trao, sự nhường (quyền lợi, hy vọng...)
  Sự cam chịu; sự nhẫn nhục
  to accept one's fate with resignation
  cam chịu số phận


  Chuyên ngành

  Điện tử & viễn thông

  từ chức

  Kinh tế

  đơn xin từ chức
  sự từ bỏ (một quyền lợi...)
  sự từ bỏ (một quyền lợi...) sự từ chức
  sự từ chức

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X