• /səb'miʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự khuất phục, sự phục tùng, sự quy phục;
  Sự đệ trình, bài biện hộ

  Danh từ

  Sự trình, sự đệ trình; sự đưa ra xem xét (quyết định..)
  the submission of a plan
  sự đệ trình một kế hoạch
  Sự khuất phục; sự phục tùng, sự quy phục
  parents who want children to show complete submission to their wishes
  các bố mẹ muốn con cái tỏ ra hoàn toàn phục tùng ý muốn của họ
  (pháp lý) ý kiến trình toà (của luật sư); bài biện hộ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đầu tư
  gửi tin

  Kinh tế

  sự thỏa hiệp dựa vào trọng tài
  việc giao cho trọng tài
  ý kiến để biện hộ
  ý kiến nêu ra trước thẩm phán hoặc bồi thẩm đoàn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X