• Hóa học & vật liệu

  cacbon monoxit
  carbon monoxide detector
  máy phát hiện cacbon monoxit
  ôxit các-bon
  ôxít cácbon (CO)

  Giải thích VN: Là một loại khí độc.

  Xây dựng

  khí cacbon ôxít
  monoxit cacbon

  Y học

  khí CO

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X