• /ka:´bɔnik/

  Thông dụng

  Tính từ

  Cacbonic
  carbonic acid
  axit cacbonic
  carbonic gas
  khí cacbonic

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  cacbonic
  carbonic acid hardening
  sự tôi bằng khí cacbonic
  carbonic anhydride
  anhidrit cacbonic
  carbonic ester
  ette cacbonic

  Kỹ thuật chung

  cacbon
  carbonic acid hardening
  sự thấm cacbon

  Địa chất

  cacbonic

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X