• /ˈhɑrdnɪŋ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Một cái gì rắn lại
  (y học) bệnh xơ cứng
  hardening of the arteries
  bệnh xơ cứng động mạch

  Chuyên ngành

  Y học

  (sự) làm cứng, (sự) hoá cứng

  Cơ - Điện tử

  Hardening:Sự tôi, sự làm cứng, sự tăng bền
  Hardening:Sự tôi, sự làm cứng, sự tăng bền
  Sự tôi, sự làm cứng, sự tăng bền

  Hóa học & vật liệu

  sự biến cứng

  Xây dựng

  sự khô cứng
  after hardening
  sự khô cứng về sau
  hardening of concrete
  sự khô cứng của bê tông
  local hardening
  sự khô cứng cục bộ
  premature hardening
  sự khô cứng sớm
  slow hardening
  sự khô cứng chậm

  Kỹ thuật chung

  sư làm tăng tính chịu đựng
  sự củng cố
  sự cứng lại
  sự đông cứng
  accelerated hardening
  sự đông cứng nhanh
  final hardening
  sự đông cứng kết thúc
  hardening of concrete
  sự đông cứng bê tông
  hardening of mixture
  sự đông cứng của hỗn hợp
  hydration hardening
  sự đông cứng thủy hóa
  hydrothermal hardening
  sự đông cứng thủy nhiệt
  retarded hardening
  sự đông cứng chậm
  water hardening
  sự đông cứng (trong) nước
  sự đông đặc
  sự hóa cứng
  autoclave hardening
  sự hóa cứng chưng hấp
  delayed hardening
  sự hóa cứng trễ
  sự hóa rắn
  sự làm cứng
  heat hardening
  sự làm cứng nóng
  strain hardening
  sự làm cứng cơ học (sự rắn nguội)
  work hardening
  sự làm cứng nguội
  sự tăng bền
  case hardening
  sự tăng bền bề mặt
  combined hardening
  sự tăng bền tổ hợp
  fatigue hardening
  sự tăng bền do mỏi
  hardening by deformation
  sự tăng bền do biến dạng
  isotropic hardening
  sự tăng bền đẳng hướng
  kinematic hardening
  sự tăng bền động học
  strain hardening
  sự tăng bền cơ học
  translational hardening
  sự tăng bền động học
  work hardening
  sự tăng bền cơ học
  sự tăng cường
  sự tôi
  sự tôi cứng
  case hardening
  sự tôi cứng bề mặt
  hardening (icecream)
  sự tôi cứng (kem)
  surface hardening
  sự tôi cứng bề mặt
  tunnel ice-cream hardening
  sự tôi cứng kem trong tunnel (hầm)


  Kinh tế

  sự cứng lại
  sự hiđrogen hóa
  sự rắn lại
  sự vững (giá)

  Địa chất

  sự hóa rắn, sự đông đặc, sự biến cứng, sự tôi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X