• /´ka:kəs/

  Thông dụng

  Cách viết khác carcass

  Danh từ

  Xác súc vật
  Xác (nhà, tàu... bị cháy, bị đổ nát hư hỏng)
  Thân súc vật đã chặt đầu moi ruột (để đem pha)
  (nghĩa bóng) thân xác
  to save one's carcase
  giữ được cái thần xác; cứu được cái mạng mình
  to feed one's carcase
  nuôi cái thân xác
  Khung, sườn (nhà tàu...)
  (quân sự) đạn phóng lửa
  carcase meat
  thịt tươi, thịt sống (đối lại với thịt ướp, thịt hộp)

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  thân giá

  Kỹ thuật chung

  cốt
  cốt thép
  khung
  giá
  sườn
  vỏ

  Kinh tế

  con thịt
  thân súc vật

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X