• /mi:t/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thịt
  fresh meat; frozen meat
  thịt tươi; thịt đông lạnh
  cooked meat
  thịt đã nấu chín
  meat- eating animals
  loài thú ăn thịt
  a slice of meat
  một lát thịt
  to abstain from meat
  kiêng thịt, ăn chay
  a skinny boy without much meat on him
  thằng bé gầy giơ xương (chẳng có tí thịt nào cả)
  (từ cổ,nghĩa cổ) thức ăn (nói chung)
  meat and drink
  đồ ăn thức uống
  Phần chủ yếu; phần cốt lõi

  Cấu trúc từ

  to be meat and drink to someone
  là niềm vui của ai
  one man's meat is another man's poison
  cái sướng cho người này là cái khổ cho người khác

  Chuyên ngành

  Thực phẩm

  thịt (quả)

  Kinh tế

  sản phẩm thịt
  comminuted meat product
  bán sản phẩm thịt xay nhỏ
  comminuted meat product
  sản phẩm thịt nghiền
  meat products exit
  cửa xuất sản phẩm thit
  pre-fabricated meat
  bán sản phẩm thịt
  vinegar pickled meat
  sản phẩm thịt dầm giấm
  thịt
  aged meat
  thịt chia
  air dried meat
  thịt ôi
  baked meat
  bánh nhân thịt
  baked meat
  thịt nướng
  barbecued meat barbecue
  thịt nướng miếng to
  basted meat
  thịt rán
  blanched meat
  thịt chần
  bone-in meat
  thịt bám xương
  boneless meat
  thịt không xương
  boneless meat shaping
  sự tạo hình thịt nạc
  braised meat
  thịt hầm
  braised meat
  thịt ninh
  branded meat
  thịt có nhãn nhà máy
  brisket meat
  thịt ngực bò
  bulk meat
  thịt súc lớn
  canned meat
  thịt đóng hộp
  carcass meat
  thịt sống
  carved meat
  thịt thái miếng
  cheese and meat loaf
  bánh mì thịt và fomat
  chicken meat
  thịt gà
  chilled meat
  thịt làm lạnh
  chipped meat
  thịt làm nhỏ
  claw crab meat
  thịt càng cua
  comminuted meat
  thịt nghiền
  comminuted meat product
  bán sản phẩm thịt xay nhỏ
  comminuted meat product
  sản phẩm thịt nghiền
  contaminated meat
  thịt ôi
  contaminated meat
  thịt bị nhiễm bẩn
  cooked meat
  thịt đã nấu
  corned meat
  thịt muối
  crab meat
  thịt cua
  cubed meat
  thịt cắt hình khối nhỏ
  cured meat
  thịt ướp muối
  defrosted meat
  thịt tan giá
  dehydrated meat
  thịt khô
  dehydrated meat
  thịt không nước
  devilled meat
  thịt xay đóng hộp
  diced meat
  thịt cắt hình khối nhỏ
  discolored meat
  thịt mất màu
  dressed meat
  thịt bám xương
  dried meat
  thịt khô
  dried meat
  thịt không nước
  dry packed meat
  thịt muối khô
  dry salt meat cellar
  hầm muối khô thịt
  duck meat
  thịt vịt
  fancy cured meat
  thịt ít muối
  finely cut meat
  thịt nghiền nhỏ
  flake crab meat
  sợi thịt cua
  flavoured meat
  thịt cho thêm gia vị
  folly meat
  thịt gáy
  freeze-dried meat
  thịt sấy thăng hoa
  fresh meat
  thịt tươi
  fresh meat cage
  dàn giá để thịt
  fresh sausage meat
  thịt tươi làm giò
  fried meat
  thịt rán
  frozen meat
  thịt đông lạnh
  frozen meat block
  tảng thịt lạnh đông
  garden vegetable meat loaf
  bánh mì thịt và rau
  goose meat
  thịt ngỗng
  grain of meat
  thịt nghiền
  green meat
  thịt chưa muối
  green meat
  thịt tươi
  ground (meat) cooler
  phòng lạnh thịt nghiền
  ground meat
  thịt nghiền
  ground meat
  thịt băm
  head meat
  thịt đầu
  head meat chiselling
  sự chặt thịt ở đầu
  horse meat
  thịt ngựa
  irradiation chilling of meat
  sự làm lạnh thịt bằng cách nhiệt
  jellied meat
  thịt đông
  jelly meat
  thịt đông
  jelly meat
  thịt làm
  jerked meat
  thịt ôi
  lamb meat
  thịt cừu non
  made-up meat product
  sản phẩm từ thịt
  man-made meat
  thịt nhân tạo
  meat ageing room
  buồng làm chín thịt
  meat balls
  thịt viên
  meat bar
  tảng thịt
  meat by-product
  sản phẩm phụ thịt
  meat cannery
  nhà máy thịt hộp
  meat canning line
  băng chuyền sản xuất thịt đóng hộp
  meat carcass handling
  sự xê dịch thịt nguyên con
  meat cattle
  gia súc thịt
  meat cheese loaf
  bánh mì thịt và fomat
  meat cooking box
  thùng nấu thịt
  meat cooler
  phòng lạnh bảo quản thịt
  meat cooling tray
  giỏ nấu thịt
  meat curing equipment
  thiết bị ướp muối thịt
  meat cutter hood
  nắp máy thái thịt
  meat cutter-and washer
  sự nghiền thịt
  meat cutting room
  công đoạn nghiền thịt
  meat extract
  dịch thịt
  meat extract
  nước thịt
  meat factory
  nhà máy thịt
  meat fluid
  nước thịt ép
  meat industry
  công nghiệp thịt
  meat juice
  nước thịt ép
  meat loaf
  bánh mì thịt
  meat meal
  bột thịt
  meat pack
  thịt đóng gói
  meat pack
  thịt bán chế biến
  meat packer
  chủ nhà máy liên hợp thịt
  meat packer
  nhà máy chế biến thịt
  meat packing machinery
  thiết bị chế biến thịt
  meat packing plant
  xí nghiệp liên hợp sản xuất thịt
  meat paste
  patê thịt
  meat pie
  bánh nhân thịt
  meat processing factory
  nhà máy chế biến thịt
  meat processing plant
  nhà máy chế biến thịt
  meat product
  sản phẩm thịt
  meat products exit
  cửa xuất sản phẩm thit
  meat saw
  dao thái thịt
  meat scallop
  thịt nghiền nhỏ
  meat stew
  thịt hầm
  meat stringiness
  độ xơ của thớ thịt
  meat surface discolouration
  sự đổi màu bề mặt thịt
  meat tendering room
  buồng làm chín thịt
  meat truck
  xe chở thịt
  meat-ageing lamp
  đèn chiếu sáng cho thịt chín tới
  meat-infusion agar
  thạch thịt pepton
  meat-packing industry
  công nghiệp thịt hộp
  meat-packing industry (the...)
  công nghiệp thịt hộp
  meat-ware factory
  nhà máy chế biến thịt
  mild cured meat
  thịt ít muối
  minced meat
  thịt làm nhỏ
  nape meat
  thịt gáy
  overcured meat
  thịt quá muối
  overdone meat
  thịt rán quá lửa
  oversalted meat
  thịt quá muối
  pan-broiled meat
  thịt rán chảo
  pickled meat
  thịt muối
  pickled meat tierce
  thùng chứa thịt lợn ướp muối
  pie meat
  thịt làm bánh rán
  portioned meat
  thịt khẩu phần
  potted meat
  thịt xay đóng hộp
  poultry meat
  thịt chim
  powdered meat
  bột thịt
  prawn meat
  thịt tôm
  pre-fabricated meat
  bán sản phẩm thịt
  pre-packaged meat
  thịt cân gói
  preserved meat
  thịt hộp
  preserved meat
  thịt làm đồ hộp
  pressed meat
  thịt đã ép
  quick-cure meat
  thịt muối nhanh
  rabbit meat
  thịt thỏ
  raw meat
  thịt tươi
  ready to serve meat
  thịt đã nấu kỹ
  ready-to-cook meat
  thịt bán thành phẩm
  ready-to-eat meat
  thịt đã nấu nướng
  red meat
  thịt đỏ
  rolled meat
  thịt giăm bông cuốn
  rolled meat
  thịt rulet
  salt meat
  thịt ướp muối
  salt meat truck
  xe chở thịt ướp
  sandwich meat
  thịt kẹp bánh mì
  sausage meat
  thịt làm giò
  sausage meat
  thịt băm
  sausage meat curing cooler
  phòng lạnh để ướp muối thịt
  seared meat
  thịt hồng
  seasoned meat
  thịt cho thêm gia vị
  shank meat
  thịt cẳng chân
  short meat
  thịt mất đàn hồi
  shrimp meat
  thịt tôm
  simmered meat
  thịt nấu từ từ
  skull meat
  thịt đầu
  sliced meat
  thịt cắt miếng
  smoked meat
  thịt hun khói
  smoked meat hanging room
  buồng bảo quản thịt xông khói
  soft frozen meat
  thịt ướp lạnh vừa
  soup meat
  thịt nấu xúp
  sour meat
  thịt để chua
  specialty meat cooler
  phòng lạnh cho thịt nghiền đặc biệt
  steamed meat
  thịt nấu bằng hơi
  stewed meat
  thịt đã hầm
  stewed meat
  thịt nấu từ từ
  stringy meat
  thịt có thớ to
  stuffed meat
  thịt đã băm xay
  sweet pickle meat cellar
  hầm muối ướp thịt
  tainted meat
  thịt nhiễm trùng
  tasajo meat
  thịt ôi
  tuna white meat
  thịt cá ngừ trắng
  tunny light meat
  thịt cá ngừ sáng màu
  turkey meat
  thịt gà tây
  turtle meat
  thịt rùa
  vacuum-dried meat
  thịt sấy chân không
  vacuum-packaged meat
  thịt bao gói trong chân không
  vat cured meat
  thịt muối ướt
  vegetable meat loaf
  bánh mì thịt và rau
  vegetable-meat soup
  xúp thịt và rau
  vinegar pickled meat
  sản phẩm thịt dầm giấm
  water cooked meat
  thịt đã nấu
  weighted and wrapped meat
  thịt cân bao gói
  whale chuck meat
  thịt cá voi thực phẩm
  whale meat
  thịt cá voi
  white crab meat
  sợi thịt cua
  white meat
  thịt trắng
  white meat tuna
  cá ngừ thịt trắng
  thịt (quả)
  overcured meat
  thịt quá muối
  oversalted meat
  thịt quá muối

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X