• /´ka:pitiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vật liệu làm thảm
  Thảm nói chung
  Sự mắng nhiếc thậm tệ
  He gave me a real carpeting
  Anh ta mắng nhiếc tôi thậm tệ

  Chuyên ngành

  Ô tô

  thảm lót chân

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X