• Thông dụng

  Đại từ

  Tôi, tao, tớ
  Ví dụ
  Don't hurt me!

  ( Đừng làm tôi đau!)

  who is there? - it's me
  ai đó? - tôi đây

  Danh từ

  Như mi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X