• /´keisiin/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hoá học) cazein

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  cazein
  casein glue
  keo cazein
  casein paint
  phẩm màu cazêin
  casein paint
  sơn cazein
  casein paint
  sơn màu cazêin
  casein painting
  sự sơn cazêin

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X