• /glu:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Keo hồ

  Ngoại động từ

  Gắn lại, dán bằng keo, dán bằng hồ
  to have one's eyes glued to sth
  mắt cứ dán vào cái gì, dõi mắt nhìn theo cái gì

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  kéo, hồ || dán

  Cơ - Điện tử

  Keo dán, hồ, (v) dán, gắn keo

  Hóa học & vật liệu

  chất keo hồ

  Giải thích EN: A gelatin derived by boiling animal parts in water; it is hard and brittle when cooled but when heated and diluted it becomes a viscous liquid adhesive.

  Giải thích VN: Một chất giêlatin chiết suất bằng cách luộc các bộ phận của động vật trong nước; nó trở nên cứng và giòn khi bị làm lạnh nhưng khi nung nóng và pha loãng, nó trở nên nhờn, lỏng, dính.

  keo hồ

  Giải thích EN: Any similar adhesive substance.

  Giải thích VN: Một chất dùng để dán, có độ dính.

  dán bằng hồ

  Giải thích EN: To use a glue or other adhesive to stick two materials together.to use a glue or other adhesive to stick two materials together.

  Giải thích VN: Dùng keo hồ hay các chất dính khác để dán hai vật liệu với nhau.

  Xây dựng

  nhựa (cao su)

  Kỹ thuật chung

  hồ dán
  hồ
  keo
  keo dán
  keo dính
  dán
  dính
  gắn keo
  phết hồ
  glue-gumming machine
  máy phết hồ
  phết keo
  glue spreading machine
  máy phết keo
  glue-gumming machine
  máy phết keo
  glue-gumming machine
  máy phết keo dán
  vật liệu dán
  glue block
  khối vật liệu dán

  Kinh tế

  dán
  dán bằng hồ
  dán bằng keo
  gắn
  gắn lại
  hồ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X