• /´kætə¸pilə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sâu bướm
  (kỹ thuật) dây xích; xe dây xích
  (nghĩa bóng) người tham tàn; quân hút máu hút mủ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  xích lăn, xe xích, máy kéo xích

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Xe xích, máy kéo xích

  Cơ khí & công trình

  máy kéo xích

  Kỹ thuật chung

  dây xích
  caterpillar chain
  chuỗi dây xích

  Địa chất

  sự di chuyển bằng xích, dây xích, bánh xích

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X