• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự gắn xi măng
  Sự thấm các bon

  Xây dựng

  sự gắn xi măng
  sự trám xi măng

  Kỹ thuật chung

  sự dán (chất dẻo)
  sự gắn
  sự phụt xi măng
  sự phụt ximăng
  thấm cacbon
  cementing furnace
  lò thấm cacbon
  trám ximăng
  cementing outfit
  thiết bị trám ximăng
  oil well cementing
  trám ximăng giếng dầu
  squeeze cementing
  trám ximăng dưới áp lực (trám lần hai)
  well cementing
  trám ximăng giếng khoan

  Địa chất

  sự trát ximăng, sự xây bằng ximăng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X