• /ˈfɜrnɪs/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lò (luyện kim, nấu thuỷ tinh...)
  Lò sưởi
  (nghĩa bóng) cuộc thử thách; lò lửa ( (nghĩa bóng))

  Ngoại động từ

  Nung trong lò

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  buồng đốt

  Cơ - Điện tử

  Lò, buồng đốt, lò thiêu

  Lò, buồng đốt, lò thiêu

  Kỹ thuật chung

  bếp
  buồng lửa
  buồng đốt
  warm air furnace
  buồng đốt (không) khí nóng
  đốt lò

  Giải thích EN: An enclosed structure in which heat is produced to create a chemical or physical change upon a substance.

  Giải thích VN: Kết cấu khép kín có sinh nhiệt để biến đổi tính chất hóa lý của chất.

  lò công nghiệp
  lò đốt
  lò lửa
  lò nung
  ash furnace
  lò nung vật liệu
  batch furnace
  lò nung phân đoạn
  batch furnace
  lò nung từng lô
  brick furnace
  lò nung gạch
  conveyor-type calcinatory furnace
  lò nung kiểu băng tải
  cross-fired furnace
  lò nung ngang
  direct-fired furnace
  lò nung trực tiếp
  fluidized-bed roasting furnace
  lò nung kiểu tầng sôi
  medium-frequency furnace
  lò nung trung tần
  pit furnace
  lò nung kiểu ống
  porcelain calcining furnace
  lò nung sứ
  refractory furnace
  lò nung chịu lửa
  reheating furnace
  lò nung lại
  resistance furnace
  lò nung dùng điện trở
  lò sưởi
  furnace black
  mồ hóng lò sưởi
  furnace brazing
  sự gắn lò sưởi
  indirect-arc furnace
  lò sưởi hồ quang gián tiếp
  lò thiêu
  sintering furnace
  lò thiêu kết
  nồi (lò)

  Kinh tế

  cái lò

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  freezer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X