• Toán & tin

  kiểm soát tập trung
  điều khiển có tập trung

  Đo lường & điều khiển

  điều khiển tập trung

  Giải thích EN: A method of control in which all control decisions are made from a central location. Giải thích VN: Phương pháp điều khiển trong đó các quyết định điều khiển được tạo ra từ vị trí trung tâm.

  Điện tử & viễn thông

  sự điều khiển tập trung
  sự điều khiển trung tâm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X