• /´sentrəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Ở giữa, ở trung tâm; trung ương
  central government
  chính quyền trung ương
  central committee of Vietnamese Communist Party
  Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam
  central bank
  ngân hàng trung ương
  central nervous system
  hệ thần kinh trung ương
  central processor
  bộ xử lý trung tâm
  my house is very central
  nhà tôi ở rất gần trung tâm (thành phố...)
  centrally governed
  trung ương quản lý
  Chính, chủ yếu, trung tâm
  the central figure in a novel
  nhân vật trung tâm trong cuốn tiểu thuyết
  central heating
  sự sưởi tập trung (sưởi ấm bằng hơi nước nóng hay nước nóng chảy qua một hệ thống ống từ một nguồn ở trung tâm)
  central reservation
  dải phân cách hai làn đường xe chạy

  Danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tổng đài điện thoại

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (thuộc) trung tâm

  Xây dựng

  tâm, ở trên, ở chỗ giữa

  Cơ - Điện tử

  (adj) tâm, trung tâm

  Kỹ thuật chung

  chính giữa
  quan tâm
  tâm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X