• /sen´tripitl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Hướng tâm
  centripetal force
  lực hướng tâm

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  hướng tâm

  Cơ - Điện tử

  (adj) hướng tâm

  Xây dựng

  hướng ly tâm

  Y học

  hướng tâm, hướng vỏ não

  Kỹ thuật chung

  hướng tâm
  centripetal acceleration
  gia tốc hướng tâm
  centripetal force
  lưc hướng tâm
  centripetal force
  lực hướng tâm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X