• /¸seri´beləm/

  Thông dụng

  Danh từ

  (y học) tiểu não

  Chuyên ngành

  Y học

  tiều não
  nucleus of cerebellum
  chất trắng tiểu não
  pyramid of cerebellum
  tháp tiểu não
  worm of cerebellum
  thùy nhộng tiểu não (như Vermis cerebeili)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X