• /´nju:kliəs/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều .nuclei

  Tâm, trung tâm ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  (sinh vật học) nhân (tế bào)
  (thực vật học) hạch (của quả hạch)
  (vật lý) hạt nhân
  atomic nucleus
  hạt nhân nguyên tử

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  hạch, hạt nhân
  nucleus of a set
  hạch của một tập hợp
  infinitesimal nucleus
  hạch vi phân

  Vật lý

  nhân (nguyên tử)

  Kỹ thuật chung

  nhân

  Giải thích VN: Trong một hệ điều hành, đây là các phần cốt lõi của chương trình, cư trú trong bộ nhớ, và thực hiện hầu hết các nhiệm vụ điều hành chính, như quản lý các thao tác vào ra đĩa, và quản lý bộ nhớ trong chẳng hạn.

  ambiguos nucleus
  nhân lờ mờ
  amygdaloid nucleus
  nhân hạch não
  anterior nucleus of thalamus
  nhân trước đồi
  atomic nucleus
  hạt nhân nguyên tử
  central nucleus of thalamus
  nhân trung tâm đồi
  cleavage nucleus
  nhân phân cắt
  CMS nucleus
  hạt nhân CMS
  comet nucleus
  nhân sao chổi
  complementary nucleus
  nhân bổ trợ
  compound nucleus
  nhân phức hợp
  condensation nucleus
  nhân ngưng tụ
  condensation nucleus counter
  bộ đếm nhân ngưng tụ
  coulomb scattering by nucleus
  tán xạ coulomb bởi hạt nhân
  cuneate nucleus
  nhân chêm
  daughter nucleus
  hạt nhân con
  diamagnetic shielding of the nucleus
  sự chắn nghịch từ hạt nhân
  diploid nucleus
  nhân lưỡng bội
  dorsal nucleus or vagus nerve
  nhân lưng của dây thần kinh phế vị
  even-even nucleus
  hạt nhân chẵn-chẵn
  even-odd-nucleus
  hạt nhân chẵn-lẻ
  exotic nucleus
  hạt nhân ngoại lai
  germ nucleus
  nhân mầm
  globose nucleus
  nhân hình cầu
  hypothalamic nucleus
  nhân dưới đồi
  initial nucleus
  nhân kết tinh
  laryngeal nucleus
  nhân thanh quản
  lenticular nucleus
  nhân bèo
  motor nucleus
  nhân vận động
  NIP (nucleusinitialization program)
  chương trình khởi động nhân
  nonmagic nucleus
  hạt nhân không thần kỳ
  nonmagic nucleus
  hạt nhân phi kỳ diệu
  nucleon-nucleus scattering
  tán xạ nuclon-hạt nhân
  nucleus funiculi gracilis
  nhân gầy
  nucleus gegatinosus
  nhân keo
  nucleus initialization program (NIP)
  chương trình khởi động nhân
  nucleus intercalatus
  nhân xen kẽ
  nucleus lateralis thalami
  nhân bên của đồi
  nucleus nervi
  nhân dây thần kinh mặt
  nucleus nervi hypoglossi
  nhân dây thần kinh hạ nhiệt
  nucleus of atom
  hạt nhân
  nucleus of thalamus lateral
  nhân ngoài của đồi
  nucleus of trochlear nervi
  nhân dây thần kinh sọ IV
  nucleus olivaris
  nhân trám
  nucleus ot oculomotor nerve
  nhân dây thần kinh vận nhãn
  nucleus ruber
  nhân đỏ
  nucleus ventralis thalami
  nhân bụng bên của đồi
  nucleus ventralis thalami posterior
  nhân bụng sau của đồi
  nucleus-nucleus scattering
  tán xạ hạt nhân-hạt nhân
  oblate nucleus
  hạt nhân dẹt
  odd-even nucleus
  hạt nhân lẻ-chẵn
  odd-odd nucleus
  hạt nhân lẻ-lẻ
  original nucleus
  hạt nhân khởi đầu
  polytene nucleus
  nhân đa sợi
  recoil nucleus
  hạt nhân giật lùi
  resting nucleus
  nhân nghỉ
  reticular nucleus
  nhân lưới bên
  segmentation nucleus
  nhân phân đốt
  sperm nucleus
  tiền nhân đực
  superheavy nucleus
  hạt nhân siêu nặng
  system nucleus
  nhân hệ thống
  telophase nucleus
  nhân pha cuối
  unstable nucleus
  hạt nhân không ổn định
  uranium nucleus
  hạt nhân urani
  ventral nucleus of thalamus
  nhân bụng của đồi
  yolk nucleus
  nhân noãn hoàn
  zygote nucleus
  nhân hợp tử
  hạch
  amygdaloid nucleus
  nhân hạch não
  infinitesimal nucleus
  hạch vi phân
  nucleus of a set
  hạch của một tập hợp
  hạt nhân
  atomic nucleus
  hạt nhân nguyên tử
  CMS nucleus
  hạt nhân CMS
  coulomb scattering by nucleus
  tán xạ coulomb bởi hạt nhân
  daughter nucleus
  hạt nhân con
  diamagnetic shielding of the nucleus
  sự chắn nghịch từ hạt nhân
  even-even nucleus
  hạt nhân chẵn-chẵn
  even-odd-nucleus
  hạt nhân chẵn-lẻ
  exotic nucleus
  hạt nhân ngoại lai
  nonmagic nucleus
  hạt nhân không thần kỳ
  nonmagic nucleus
  hạt nhân phi kỳ diệu
  nucleon-nucleus scattering
  tán xạ nuclon-hạt nhân
  nucleus-nucleus scattering
  tán xạ hạt nhân-hạt nhân
  oblate nucleus
  hạt nhân dẹt
  odd-even nucleus
  hạt nhân lẻ-chẵn
  odd-odd nucleus
  hạt nhân lẻ-lẻ
  original nucleus
  hạt nhân khởi đầu
  recoil nucleus
  hạt nhân giật lùi
  superheavy nucleus
  hạt nhân siêu nặng
  unstable nucleus
  hạt nhân không ổn định
  uranium nucleus
  hạt nhân urani

  Kinh tế

  hạch
  nhân

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X