• /¸kæriz´mætik/

  Thông dụng

  Tính từ

  Thuyết phục, lôi cuốn
  this management method is very charismatic
  phương pháp quản lý này có sức thuyết phục cao

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X