• /[t∫ek]/

  Thông dụng

  Danh từ

  Séc
  to cash a cheque
  lĩnh tiền bằng séc
  to draw a cheque
  viết séc (để lấy tiền)

  Nội động từ

  Cấu trúc từ

  to cheque out
  trả tiền, thanh toán

  Kỹ thuật chung

  ngân phiếu
  séc

  Kinh tế

  séc

  Xây dựng

  séc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X