• /¸ʃe´væliə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Kỵ sĩ, hiệp sĩ
  chevalier d'industrie; chevalier of industry
  kẻ gian hùng, kẻ bịp bợm


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X