• /krə´mætik/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) màu
  chromatic printing
  in màu
  (âm nhạc) nửa cung
  chromatic scale
  gam nửa cung

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sắc sai

  Kỹ thuật chung

  có màu
  màu
  sắc
  sắc sai
  tính sắc sai

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X