• /´printiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự in; thuật in, kỹ xảo in
  Nghề ấn loát
  Số bản in một cuốn sách trong một lần

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (máy tính ) in

  Điện tử & viễn thông

  kỹ thuật in

  Điện

  ấn phẩm
  việc in

  Kỹ thuật chung

  in
  nghề in
  quá trình in
  color printing process
  quá trình in màu
  colour printing process
  quá trình in màu
  printing with four color
  quá trình in bốn màu (Mỹ)
  printing with four colour
  quá trình in bốn màu
  sự in
  sự in ảnh

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  issue , publishing

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X