• /¸kroumə´tɔgrəfi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Phép ghi sắc
  ion-exchange chromatography
  phép ghi sắc trao đổi ion

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  phép ghi sắc
  phép sắc ký
  paper chromatography
  phép sắc ký giấy
  paper chromatography
  phép sắc ký trên giấy
  partition chromatography
  phép sắc ký phân đoạn
  partition chromatography
  phép sắc ký phân số

  Y học

  sắc ký

  Kinh tế

  phép sắc ký
  phương pháp sắc ký

  Địa chất

  phép sắc ký

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X