• /krə´nɔmitə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thể dục,thể thao) đồng hồ bấm giờ, crônômet
  (âm nhạc) máy nhịp

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  đồng hồ hàng hải

  Xây dựng

  crônômet
  đồng hồ chính xác

  Kỹ thuật chung

  bộ định thời
  đồng hồ
  đồng hồ bấm giây
  đồng hồ bấm giờ
  máy đo màu
  sắc kế

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X