• /´taimə/

  Thông dụng

  Danh từ

  ( (thường) trong từ ghép) người bấm giờ; thiết bị bấm giờ
  an egg-timer
  một máy bấm giờ luộc trứng

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  đồng hồ bấm giờ, thiết bị đo thời gian, rơle thời gian, bộ định giờ, ngưòi bấm giờ

  Cơ khí & công trình

  chỉnh thời gian
  thiết bị bấm giờ

  Toán & tin

  đồng hồ bấm giờ
  counter timer
  đồng hồ đếm

  Xây dựng

  bộ hẹn giờ
  bộ phận định giờ

  Điện tử & viễn thông

  đồng hồ hẹn giờ

  Điện lạnh

  đồng hộ nhịp
  đồng hồ thời gian

  Điện

  thì kế

  Kỹ thuật chung

  bộ định thời
  Abort timer (ABT)
  bộ định thời huy bỏ
  Arbitrated Access Timer (AAT)
  Bộ định thời gian truy nhập có Phân tử
  CPU timer
  bộ định thời CPU
  cycle timer
  bộ định thời chu trình
  Distributor And Scanner Watch Dog Timer (DASWDT)
  bộ định thời giám sát bộ phân phối và bộ quét
  electronic timer
  bộ định thời điện tử
  interval timer
  bộ định thời khoảng
  logical timer
  bộ định thời logic
  photoelectric timer
  bộ định thời quang điện
  program timer
  bộ định thời chương trình
  programme timer
  bộ định thời chương trình
  pseudo timer
  giả bộ định thờI
  supervisory timer
  bộ định thời giám sát
  system timer
  bộ định thời hệ thống
  system-level timer
  bộ định thời hệ thống
  Timer Active Monitor (TAM)
  bộ giám sát hoạt động của bộ định thời
  watchdog timer
  bộ định thời giám sát
  cái điểm thời
  đồng hồ bấm giờ
  rơle thời gian
  air-conditioning timer
  rơle thời gian (của máy)
  automatic timer
  rơle thời gian tự động
  thời kế

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X