• /¸sigə´ret/

  Thông dụng

  Danh từ

  Điếu thuốc lá

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  thuốc lá

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  biri , butt , cubeb , fag , gasper , puff , reefer , smoke

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X