• /pʌf/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hơi thở phù, luồng gió thổi phụt qua; luồng hơi phụt ra, luồng khói phụt ra... tiếng thổi phù; tiếng hơi phụt ra
  (thông tục) hơi thuốc lá ngắn (hút thuốc)
  Chỗ phùng lên, chỗ bồng lên (ở tay áo); mớ tóc bồng
  Cái nùi bông thoa phấn (như) powder-puff
  Bánh kem, bánh xốp
  Như breath
  out of puff
  hết hơi
  Lời khen láo, lời tân bốc láo; lời quảng cáo láo, lời quảng cáo khuếch khoác (một cuốn sách, một thứ hàng trên báo)

  Nội động từ

  Thở phù phù, phụt phụt ra
  Hút bập bập, hút từng hơi ngắn (thuốc lá)
  ro puff away at one's cigar
  hút bập bập điếu xì gà
  ( + out, up) phùng lên, phồng lên; (nghĩa bóng) vênh váo, dương dương tự đắc
  puff somebody out
  làm đứt hơi
  ( + along, in, out, up..) (thông tục) phụt khói, thở hỗn hển
  to puff and blow, puff and pant
  thở phì phò, thở hổn hển

  Ngoại động từ

  ( + out, up, away) thổi phù, thổi phụt ra, phụt ra (khói, hơi...)
  ( + out) nói hổn hển, làm mệt đứt hơi
  to be rather puffed
  gần như mệt đứt hơi
  Hút bập bập, hút từng hơi ngắn (thuốc lá...)
  ( + out, up) làm phùng lên, làm phồng lên; (nghĩa bóng) làm vênh váo, làm dương dương tự đắc
  to be puffed up with pride
  dương dương tự đắc
  Làm bồng lên; quảng cáo láo, quảng cáo khuếch khoác (sách, hàng... trên báo)

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  thời

  Kỹ thuật chung

  gạo
  phụt
  sự nổi bọt
  sự phồng rộp

  Kinh tế

  bánh ngọt từng lớp
  quảng cáo rùm beng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X