• /bʌt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Gốc (cây); gốc cuống (lá); báng (súng); đầu núm, đầu cán (roi, gậy...)
  Mẩu thuốc lá (hút còn lại)
  Cá mình giẹp (như) cá bơn...
  ( số nhiều) tầm bắn
  Trường bắn; bia bắn và ụ đất sau bia
  Người làm trò cười; đích làm trò cười
  to be the butt of the whole school
  là trò chơi cho cả trường
  Cái húc, cái húc đầu
  to come full butt against...
  húc đầu vào...
  (thông tục) mông đít

  Động từ

  Húc vào; húc đầu vào
  to butt a man in the stomach
  húc đầu vào bụng ai
  Đâm vào, đâm sầm vào
  to butt against a tree
  đâm sầm phải một cái cây
  to butt in
  (thông tục) xen vào; nói xen vào; can thiệp vào
  to butt in a conversation
  xen vào câu chuyện

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Mặt đầu mút, sự đối đỉnh, sự nối đối tiếp

  Cơ khí & công trình

  lát đệm nối đầu
  nối đối tiếp
  butt-to-butt
  sự nối đối tiếp
  mặt đầu mút

  Xây dựng

  húc
  nối đầu tiếp đầu
  sự đối đầu
  sự giáp mối
  sự nối đối tiếp

  Kỹ thuật chung

  đối đầu
  giáp mối
  butt plate
  tấm đệm giáp mối
  butt seam welding
  hàn lăn giáp mối
  butt seam welding
  sự hàn nối giáp mối
  butt strip
  tấm nối giáp mối
  butt welding
  hàn giáp mối
  butt welding
  sự hàn giáp mối
  butt-welding machine
  máy hàn nối (giáp mối)
  flash butt welding
  hàn giáp mối do chớp sáng
  resistance butt welding
  sự hàn điện trở giáp mối
  resistance butt-welding
  hàn điện tử giáp mối
  slow butt welding
  hàn giáp mối chậm
  steel plate butt-welding machine
  máy hàn tấm giáp mối
  upset butt welding
  hàn chồn giáp mối
  nối chữ T
  nối đối đầu
  nút
  mặt tiếp giáp
  sự nối
  sự tiếp
  vòng (treo)

  Kinh tế

  thùng
  thùng (rượu) loại cực to
  thùng ba-ric
  thùng đựng rượu
  thùng tô-nô

  Địa chất

  đoạn mút hoặc vệt lỗ mìn còn sót lại ở gương sau khi nổ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X