• /'sə:kjuleitə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người truyền (tin tức, mầm bệnh...)

  Hóa học & vật liệu

  máy luân chuyển
  hot air circulator
  máy luân chuyển không khí nóng

  Điện tử & viễn thông

  bộ truyền thông tin
  bộ truyền tin tức

  Điện

  bộ truyền tuần hoàn

  Giải thích VN: Thành phần dẫn sóng có nhiều đầu được sắp xếp sao cho năng lượng đi vào một đầu được truyền cho đầu kế cận theo hướng đặc biệt; còn gọi là mạch tuần hoàn sóng viba.

  Điện lạnh

  bộ vòng xoay

  Điện tử & viễn thông

  bộ xoay vòng
  microwave circulator
  bộ xoay vòng vi sóng

  Điện

  mạch tuần hoàn

  Giải thích VN: Thành phần dẫn sóng có nhiều đầu được sắp xếp sao cho năng lượng đi vào một đầu được truyền cho đầu kế cận theo hướng đặc biệt; còn gọi là mạch tuần hoàn sóng viba.

  Kỹ thuật chung

  bơm tuần hoàn
  brine circulator
  bơm tuần hoàn nước muối
  hot water circulator
  máy bơm tuần hoàn nước nóng
  máy khuấy
  brine circulator
  máy khuấy nước muối
  brine circulator [mixer]
  máy khuấy nước muối
  thiết bị khuấy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X