• /'maikrəweiv/

  Thông dụng

  Danh từ

  (rađiô) sóng cực ngắn, vi ba
  Như microwave oven

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  vi ba, sóng cực ngắn

  Cơ - Điện tử

  Vi ba, sóng cực ngắn

  Điện lạnh

  sóng micro

  Kỹ thuật chung

  sóng cực ngắn
  microwave background radiation
  bức xạ phông sóng cực ngắn
  microwave band-stop filter
  bộ lọc sóng cực ngắn
  microwave beam
  chùm sóng cực ngắn
  microwave circuit
  mạch sóng cực ngắn
  microwave delay line
  đường trễ sóng cực ngắn
  microwave diode
  đi-ốt sóng cực ngắn
  microwave ferrite
  ferit sóng cực ngắn
  microwave filter
  bộ lọc sóng cực ngắn
  microwave frequency
  tần số sóng cực ngắn
  microwave oscillator tube
  đèn dao động sóng cực ngắn
  microwave phase changer
  bộ đổi pha sóng cực ngắn
  microwave spectrum
  phổ sóng cực ngắn
  microwave transistor
  tranzito sóng cực ngắn
  microwave transmission
  sự truyền sóng cực ngắn
  microwave tube
  đèn sóng cực ngắn
  microwave waveguide
  ống dẫn sóng cực ngắn
  vi sóng
  active microwave integrated circuit
  mạch tích hợp vi sóng chủ động
  maser (microwaveamplification by stimulated emission radiation)
  khuếch đại vi sóng bằng phát bức xạ cảm ứng
  microwave absorption
  sự hấp thụ vi sóng
  microwave aerial
  ăng ten vi sóng
  microwave amplification by stimulated emission of radiation (maser)
  khuếch đại vi sóng bằng phát bức xạ cảm ứng
  microwave amplifier
  bộ khuếch đại vi sóng
  microwave antenna
  ăng ten vi sóng
  microwave attenuation
  sự suy giảm vi sóng
  microwave attenuator
  bộ suy giảm vi sóng
  microwave band-pass filter
  bộ lọc dải thông vi sóng
  microwave band-stop filter
  bộ lọc chặn dải vi sóng
  microwave beam
  chùm vi sóng
  microwave cavity
  hốc vi sóng
  microwave circuit
  mạch vi sóng
  microwave circulator
  bộ xoay vòng vi sóng
  microwave diode
  đi-ốt vi sóng
  microwave ferrite
  ferit vi sóng
  microwave filter
  bộ lọc vi sóng
  microwave freeze-drying
  sấy thăng hoa vi sóng
  microwave frequency
  tần số vi sóng
  microwave generator
  máy phát vi sóng
  microwave heating
  đun nấu bằng vi sóng
  microwave heating
  gia nhiệt bằng vi sóng
  microwave limiter
  bộ hạn chế vi sóng
  microwave low-pass filter
  bộ lọc thông thấp vi sóng
  microwave measuring instrument
  dụng cụ đo vi sóng
  microwave mixer
  bộ trộn vi sóng
  microwave modulator
  bộ điều biến vi sóng
  microwave module
  môđun vi sóng
  microwave oscillator
  bộ dao động vi sóng
  microwave oven
  lò vi sóng
  microwave phase changer
  bộ đổi pha vi sóng
  microwave power
  công suất vi sóng
  microwave power transistor
  tranzito công suất vi sóng
  microwave resonator
  bộ cộng hưởng vi sóng
  microwave signal
  tín hiệu vi sóng
  microwave signal generator
  máy phát tín hiệu vi sóng
  microwave signal source
  nguồn tín hiệu vi sóng
  microwave spectroscopy
  phổ học vi sóng
  microwave spectrum
  phổ vi sóng
  microwave substrate
  nền mang vi sóng
  microwave substrate
  đế mang vi sóng
  microwave synthesizer
  máy phát vi sóng
  microwave transistor amplifier
  bộ khuếch đại tranzito vi sóng
  microwave transmission
  sự truyền vi sóng
  M_type microwave tube
  đèn vi sóng kiểu M

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  bake , heat , melt , nuke * , warm up , zap *

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X