• /¸sə:kəm´venʃən/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự dùng mưu để lừa; sự dùng mưu kế để lung lạc (ai)
  Sự phá vỡ (kế hoạch, mưu kế của ai...)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X