• /´bai¸pa:s/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đường vòng (để tránh một vị trí nào trên đường chính, để tránh ùn xe lại...)
  (điện học) đường rẽ
  Lỗ phun hơi đốt phụ

  Ngoại động từ

  Làm đường vòng (ở nơi nào)
  Đi vòng
  (nghĩa bóng) bỏ qua, phớt lờ

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  đi vòng quanh

  Y học

  bắt cầu (coronary bypass: bắt cầu mạch vành

  Cơ khí & công trình

  rãnh thoát dư
  van tràn dư

  Hóa học & vật liệu

  ống nối vòng

  Ô tô

  đi vòng

  Vật lý

  rẽ mạch

  Xây dựng

  đường (đi) vòng
  đường ống vòng
  máng vòng
  ống phân dòng
  ống rẽ dòng
  vành vòng

  Điện

  dấu tắt

  Kỹ thuật chung

  bỏ qua
  đường rẽ
  total bypass
  đường rẽ toàn phần
  đường tắt
  đường tránh
  đường vòng

  Giải thích EN: Any device that serves to divert the flow of a fluid around a fixture, obstruction, pipe, or valve, instead of through it..

  Giải thích VN: Thiết bị dùng để chia dòng chất lỏng chảy quanh một vật cố định, vật cản, ống nước hay van thay vì chảy qua chúng.

  air bypass
  đường vòng (không) khí
  bypass valve
  van đường vòng (van phụ)
  total bypass
  đường vòng toàn phần
  nhánh
  bypass air
  không khí qua nhánh phụ
  bypass circuit
  sơ đồ bypas [nhánh phụ]
  bypass circuit
  sơ đồ nhánh phụ
  bypass cock
  van nhánh điều chỉnh
  bypass duct system
  hệ thống nhánh phụ
  bypass factor
  hệ số qua nhánh phụ
  bypass injection
  phun cấp theo nhánh phụ
  bypass valve
  van nhánh
  bypass valve
  van nhánh phụ
  lối đi vòng
  lối rẽ
  ống
  sự đi vòng
  rãnh vòng
  rẽ
  vòng qua
  bypass (vs)
  đi vòng qua

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X