• /¸sə:kəmvə´lu:ʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự cuộn tròn, sự xoay quanh
  Nếp, cuộn
  the circumvolution s of the brain
  nếp cuộn của não
  Sự đi quanh co

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X