• /brein/

  Thông dụng

  Danh từ

  Óc, não
  Đầu óc, trí óc
  ( số nhiều) trí tuệ; trí lực; sự thông minh
  (từ lóng) máy tính điện tử

  Cấu trúc từ

  To crack one's brain
  Dở điên, dở gàn
  to have something on the brain
  luôn luôn nghĩ ngợi về một điều gì; bị một điều gì ám ảnh
  an idle brain is the devil's workshop
  (tục ngữ) nhàn cư vi bất thiện
  to make somebody's brain reel
  làm cho ai choáng váng đầu óc
  to pick (suck) somebody's brain
  moi và dùng những ý kiến của ai
  to rack (cudgel, puzzle, beat, ransack) one's brain
  nặn óc, vắt óc suy nghĩ
  to turn somebody's brain
  làm cho đầu óc ai hoa lên
  to blow sb's brain out
  bắn vào đầu ai, bắn vỡ óc ai

  Ngoại động từ

  Đánh vỡ óc, đánh vỡ đầu (ai)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  bộ óc; trí tuệ; trí lực
  artificial brain
  óc nhân tạo
  electronic brain
  óc điện tử

  Y học

  não

  Kỹ thuật chung

  bộ óc
  trí tuệ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X