• Thông dụng

  Danh từ (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)

  Quyền tự do cá nhân (cho một cá nhân hay một nhóm thiểu số)
  Quyền bình đẳng cho người da đen
  Quyền công dân

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  quyền công dân

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X