• /´klæmbə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự leo trèo

  Nội động từ

  Leo, trèo
  to clamber up a wall
  trèo tường


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  scale , scramble , climb

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X