• /klʌηk/

  Thông dụng

  Danh từ

  Âm thanh do các vật kim loại chạm nhau gây ra

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  pound , thud , thump
  verb
  clomp , clump

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X