• /klʌmp/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lùm, bụi (cây)
  Cục, hòn (đất)
  Khúc (gỗ)
  Tiếng bước nặng nề
  Miếng da phủ gót (giày) ( (cũng) clump sole)

  Ngoại động từ

  Trồng (cây) thành bụi
  Kết thành khối; kết thành cục
  Đóng miếng da phủ gót (vào gót giày)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  khóm
  clump (ofbamboo trees)
  khóm tre

  Y học

  khối kết (vi khuẩn)

  Kỹ thuật chung

  tảng

  Kinh tế

  cục nhỏ
  hòn nhỏ
  sự tích tụ

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X