• /´koutid/

  Thông dụng

  Xem coat

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  được phủ

  Xây dựng

  được che phủ
  được trát mặt

  Kỹ thuật chung

  có lớp bảo vệ
  được bọc
  oxide-coated
  được bọc oxit

  Teflon-coated được bọc Teflon (C2F4)n

  được phủ
  bitumen-coated
  được phủ nhựa bitum
  coated rod electrode
  thanh điện cực được phủ
  lead-coated
  được phủ chì
  oxide-coated
  được phủ ôxit
  được phủ (chất dẻo)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X