• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Toán & tin

  sự lập mã, sự mã hoá
  alphabietic coding
  sự lập mã theo vần chữ cái
  automatic(al) coding
  sự mã hoá tự động

  Xây dựng

  sự dịch mã hóa
  việc thảo mã

  Kỹ thuật chung

  lập trình
  coding form
  mẫu lập trình
  coding sequence
  dãy lập trình
  coding system
  hệ thống lập trình
  straight-line coding
  sự lập trình thẳng chiều
  mã hóa
  sự dịch mã
  sự lập chương trình
  sự mã hóa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X