• /ˌkɒndʒəˈgeɪʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự kết hợp
  (ngôn ngữ học) sự chia ( động từ)
  (sinh vật học) sự tiếp hợp

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tính liên hợp

  Xây dựng

  liên kết với nhau
  sự nối với nhau

  Kỹ thuật chung

  sự ghép đôi
  sự liên hợp
  sự liên kết
  reach conjugation
  sự liên kết các miền
  sự tiếp hợp

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X