• /'ju:niti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính đơn nhất, tính duy nhất, tính đồng nhất
  the unity of the painting
  tính đồng nhất của bức tranh
  Sự thống nhất; cái thống nhất
  national unity
  sự thống nhất quốc gia
  Sự thống nhất, sự đoàn kết, sự hoà hợp, sự nhất trí (về tình cảm, mục đích, tư tưởng..)
  (toán học) phần tử đơn vị, con số 1

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  phần tử đơn vị; sự thống nhất; duy nhất

  Cơ - Điện tử

  Tính đơn nhất, phần tử đơn vị

  Kỹ thuật chung

  duy nhất
  phần tử đơn vị

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X