• /,ju:nifi'keiʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thống nhất, sự hợp nhất

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự thống nhất, sự hợp nhất

  Xây dựng

  sự thống nhất hóa

  Kỹ thuật chung

  sự hợp nhất
  sự thống nhất
  thống nhất
  degree of unification
  mức độ thống nhất hóa
  electroweak unification energy
  năng lượng thống nhất điện yếu
  grand unification
  lý thuyết đại thống nhất
  grand unification energy
  năng lượng đại thống nhất
  grand unification theory
  lí thuyết đại thống nhất
  grand unification theory
  lí thuyết thống nhất lớn
  unification of interactions
  thống nhất (các) tương tác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X