• /kə´nipʃən/

  Thông dụng

  Danh từ
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) cơn điên ( (thường) conniption fit)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  fit , huff , passion , tantrum

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X