• Vật lý

  sự bảo toàn xung lượng

  Kỹ thuật chung

  bảo toàn động lượng
  principle of conservation of momentum
  nguyên lý bảo toàn động lượng
  bảo toàn năng lượng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X